Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

8076 da5d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
1232 582f 500
shitIneedthesoupagain
3936 1201 500
shitIneedthesoupagain
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
shitIneedthesoupagain
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
1659 f33f
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viakaemel kaemel
shitIneedthesoupagain
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
shitIneedthesoupagain
shitIneedthesoupagain
0149 f3e8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
shitIneedthesoupagain
0091 c60b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
shitIneedthesoupagain
6445 9e5b
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viakaemel kaemel
shitIneedthesoupagain
Reposted fromsaureus saureus viakaemel kaemel
shitIneedthesoupagain
6993 f397
Reposted fromYuei Yuei viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
shitIneedthesoupagain
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
shitIneedthesoupagain
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
shitIneedthesoupagain
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
shitIneedthesoupagain
0504 734e 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaannowu annowu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl